8 listopada 2018 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości zrealizowano kolejną część projektu pn.: „Przez krew do wolności - wydarzenia kulturalno-historyczne promujące obszar LSR”. Gości przywitał Burmistrz Mieszkowic – Pan Andrzej Salwa.

Uroczystość rozpoczęła się koncertem najpiękniejszych polskich przebojów wykonywanych przez wokalistów: Agatę Rożankowską, Tadeusza Seiberta, Małgorzatę Chruściel i Kacpra Andrzejewskiego. Wykonawcy to absolwenci i studenci Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. 70-minutowy koncert niezapomnianych przebojów, m. in. Marka Grechuty, Andrzeja Zauchy, Kabaretu Starszych Panów, Wojciecha Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej, Czesława Niemena, Zbigniewa Wodeckiego poprowadził Piotr Stelmach – dziennikarz muzyczny radiowej „Trójki”.

W dalszej części uroczystości wręczono nagrody zwycięzcom konkursu plastycznego o tematyce patriotycznej pn. „Przez krew do wolności”. Tematem prac była ujęta w ramy plastyczne idea i samodzielna interpretacja dotycząca patriotyzmu, jego przejawów oraz postaw na przestrzeni 100 lat niepodległości Polski. Konkurs skierowany był dla uczniów klas I – VII szkół podstawowych z terenu Gminy Mieszkowice oraz uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie. Nadesłanych zostało 78 prac z 4 szkół podstawowych oraz 18 prac z Warsztatów Terapii Zajęciowej. Decyzją komisji nagrodzeni zostali:

W kategorii klas I-III:                               

I miejsce Stanisław Tobuch, kl. I, SP Troszyn, opiekun p. Agata Cybort
II miejsce Maja Mroziak, kl. II, SP Zielin, opiekun p. Jolanta Świderska-Misian
III miejsce Wojciech Synaszko, kl. II, SP Zielin, opiekun p. Jolanta Świderska-Misian

Wyróżnienia:

Łukasz Dolniak, kl. II, SP Czelin, opiekun p. Małgorzata Simińska
Piotr Mazur, kl. II, SP Zielin, opiekun p. Jolanta Świderska-Misian
Błażej Piepenhagen, kl. II, SP Troszyn, opiekun p. Elżbieta Wojdak

W kategorii klas IV-VII:

I miejsce Milena Czarnecka, kl. V, SP Mieszkowice, opiekun p. Sylwia Skórska
II miejsce Oliwia Lewandowska, kl. V, SP Mieszkowice, opiekun p. Sylwia Skórska
III miejsce Kajetan Kreft, kl. VI, SP Troszyn, opiekun p. Tomasz Karwowski

Wyróżnienia:

Wiktoria Dulak, kl. IV, SP Czelin, opiekun p. Sylwia Skórska
Michalina Lewandowska, kl. VI, SP Mieszkowice, opiekun p. Tomasz Karwowski
Wiktoria Tkacz, kl. VII, SP Zielin, opiekun p. Jolanta Świderska-Misian

Marta Rutkowska, kl. VII, SP Czelin, opiekun p. Sylwia Skórska

W kategorii uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Goszkowie:

I miejsce
Dawid Gregorek, Daniel Oślizło, Katarzyna Leończyk, Katarzyna Białk, Mateusz Szacht , Tomasz Fałat, Mateusz Kurzawa, Barbara Bilska, Artur Solecki, Andrzej Kamieniecki, Mateusz Bakalarczyk, Paweł Kiepke, Małgorzata Babut, Piotr Rajmuntowicz - opiekun prac p. Andrzej Hłyniański.

Kolejnym punktem spotkania był festiwal polskiej piosenki wojennej i niepodległościowej. Na scenie zaprezentowali się soliści: Julia Kołodziejczyk, Anastazja Kołodziejczyk, Kacper Mielnik, Kinga Rozkrut, Martyna Zborowska, Michalina Lewandowska, Martyna Kaczmarek, Kalina Pożarycka, Maja Patejuk, Maksymilian Szacht, Zuzanna Wesołowska, Zuzanna Ignatowska, Natalia Ziembowska, zespoły: „Wiolinki”, „Niespodzianka”, „Sami-Swoi”, „Dobrawa”, „Jesienne róże”, „Platerówki” oraz chór „Srebrny włos”. Komisja w składzie: Pani Aleksandra Bałachowska – przewodnicząca, Pani Barbara Nowicka oraz Pan Zygmunt Butrynowski oceniła występy uczestników i wybrała laureatów i wyróżnionych. I miejsce zajęła Natalia Ziembowska, na drugim miejscu uplasował się zespół „Sami-Swoi”, natomiast na III zespół „Platerówki”. Ponadto wyróżnienie otrzymali: Kinga Rozkrut, Michalina Lewandowska oraz chór „Srebrny włos”. Pani Aleksandra, która przewodniczyła komisji podkreśliła wysoki poziom i zdolności wykonawców i zachęciła do dalszej pracy, udzielając przy tym kilku cennych wskazówek.

Uroczystość zakończyła się na mieszkowickim rynku, gdzie zapalono biało-czerwone znicze ułożone w kontur mapy Polski. Odśpiewano wspólnie hymn państwowy oddając tym samym hołd wszystkim Polakom, którzy walczyli o odzyskanie upragnionej niepodległości dla swej Ojczyzny. 

Przygotowane wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców oraz przybyłych gości.

Projekt zrealizowany został z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Celem zadania było wzmocnienie wśród mieszkańców poczucia przynależności narodowej, poszanowanie historii, budowanie silnej tożsamości lokalnej oraz promowanie obszaru LSR poprzez organizację w/w wydarzenia.