Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o przedwczesnej śmierci
naszej Koleżanki, Radnej Rady Miejskiej w Cedyni
ŚP. ANNY KRUPIŃSKIEJ

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako wrażliwa, życzliwa i radosna,
zaangażowana dla dobra lokalnej społeczności.
Pogrążonej w żalu Rodzinie oraz bliskim wyrazy współczucia składają:

Przewodniczący Piotr Głowniak i radni Rady Miejskiej w Cedyni