W Trzcińsku-Zdroju przeprowadzono szkolenie podstawowe dla druhów OSP. Podstawowym celem szkolenia było przygotowanie ochotników do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Szkolenie miało miejsce w dniach od 7 do 20 listopada. Wzięli w nich udział strażacy – ochotnicy z terenu gminy Trzcińsko-Zdrój oraz Gryfina.

W Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia PSP w Bornem Sulinowie uczestnicy kursu przeszli komorę dymową. Zdobyta wiedza teoretyczna i praktyczna sprawdzona została egzaminami oraz wykorzystana podczas ćwiczeń pożarniczych.

Egzamin przeprowadziła komisja w składzie: dowódca JRG – bryg. Piotr Juzyszyn, kpt. Mirosław Podolak, mł. kpt. Jacek Skibiński, ogn. Sławomir Trzópek.
Po przebytych etapach szkolenia odbyło się podsumowanie i wręczenie zaświadczeń ukończenia kursu.
27 uczestników ukończyło szkolenie z wynikiem pozytywnym. Zwieńczeniem zmagań było wspólne ognisko.