Most graniczny w Osinowie Dolnym nie znalazł się na liście przejść granicznych. 

Od 15 marca 2020 r. do 24 marca 2020 r. kontrola graniczna osób zostanie tymczasowo przywrócona. Minister MSWiA podał do wiadomości listę przejść granicznych na ten okres. Przejście graniczne w Osinowie pozostanie całkowicie zamknięte od 00:00 w dniu 15 marca 2020 r. do odwołania. Oznacza to, że nie będzie możliwości ani przejścia, ani przejazdu dla kogokolwiek. Ruch towarowy i pasażerski pozostaje możliwy m.in. w Krajniku Dolnym. Z wyjątkiem cudzoziemców, którzy mają prawo pobytu lub pracy w Polsce, lub są małżonkiem Polaka, tylko cudzoziemcy, którzy używają środków transportu do transportu towarów, będą mogli wjechać na terytorium Polski. Wyjazd z Polski do Niemiec jest i będzie nadal możliwy, pod warunkiem, że strona niemiecka nie wprowadzi żadnych ograniczeń.