10 września 2019 roku odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie na spotkaniu wyrażono zgodę na przejęcia szpitala w Gryfinie i Dębnie.
Warunkiem przejęcia szpitala w Dębnie jest całkowite oddłużenie. Wcześniej Powiat Myśliborski, Gmina Dębno, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Szczecinie oraz Szpital w Dębnie im. Świętej Matki Teresy z Kalkuty sp. z o.o. zawarły stosowny list intencyjny, w którym zadeklarowały współpracę w celu realizacji działań zmierzających do stworzenia jak najlepszych warunków i zapewnienia stabilności udzielania świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Szpitala w Dębnie.