Centrum Kultury w Chojnie serdecznie zaprasza na Ogólnopolski Przegląd Pieśni Patriotycznych, który odbędzie się 6 listopada br. o godz. 12:00(próby od 9 :00) w sali widowiskowej Centrum Kultury.
Pieśni patriotyczne odgrywają ogromną rolę w edukacji, kulturze narodu polskiego. Stąd narodził się pomysł takiego konkursu, by poprzez prezentacje sceniczne ocalić je od zapomnienia i sprawić, by stały się łącznikiem pomiędzy tradycją a teraźniejszością.
Cel główny konkursu to ocalenie od zapomnienia pieśni patriotycznych i uczczenie kolejnych rocznic odzyskania przez Polskę niepodległości.
Cele szczegółowe, jakie przyświecają konkursowi to: popularyzowanie wśród uczestników pieśni związanych z historią Polski, wzbudzenie zainteresowania uczestników pieśniami patriotycznymi, integracja uczestników konkursu, Konkurs przeprowadzony zostanie we wszystkich kategoriach wiekowych z podziałem na solistów, i zespoły.

Jury wybierze 10 laureatów z całego konkursu i grand prix.