Centrum Kultury w Chojnie serdecznie zaprasza na kolejną edycję Przeglądu Pieśni Patriotycznych, który odbędzie się 6 listopada br. o godz. 12:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury w Chojnie. Pieśni patriotyczne odgrywają ogromną rolę w edukacji, kulturze narodu polskiego. Stąd narodził się pomysł takiego konkursu, by poprzez prezentacje sceniczne ocalić je od zapomnienia i sprawić, by stały się łącznikiem pomiędzy tradycją a teraźniejszością.

Cel główny konkursu to ocalenie od zapomnienia pieśni patriotycznych i uczczenie kolejnych rocznic odzyskania przez Polskę niepodległości.
Cele szczegółowe, jakie przyświecają konkursowi to:

  • popularyzowanie wśród uczestników pieśni związanych z historią Polski,
  • wzbudzenie zainteresowania uczestników pieśniami patriotycznymi,
  • integracja uczestników konkursu,

Zgłoszenia na adres ckchojna@gmail.com lub kontaktckchojna@gmail.com, w sekretariacie CK lub na adres Centrum Kultury w Chojnie do 1 listopada br. Informacje pod nr 914022001.