Przedszkole Jarzębinka w Kołbaczu uruchamia od 11 maja 2020 r. zajęcia opiekuńcze dla dzieci z grup 3-5 latków, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Pierwszeństwo uzyskują dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

Rodzic zobowiązany jest złożyć deklarację (do pobrania na stronie www.zskolbacz.pl, w sekretariacie szkoły lub poniżej) oraz zaświadczeń potwierdzających aktualne świadczenie pracy.

Termin złożenia deklaracji upływa dnia 6 maja 2020 r. o godz. 15.00.


Załącznik:

  1. Deklaracja