Poniedziałek, 27 czerwca był wielkim świętem dla społeczności Przedszkola nr 2 i Gminnego Żłobka w Dębnie. Choć żłobek funkcjonuje już od stycznia, to trwała jeszcze modernizacja przedszkola i na zakończenie roku  udało się dokonać  ich oficjalnego otwarcia. Była bajka o wspinaniu się na Mount Everest, liczne występy wychowanków, podziękowania, gratulacje, przecięcia symbolicznej wstęgi oraz zwiedzanie nowych placówek.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. św. Ap. Piotra i Pawła. Następnie część artystyczna odbyła się w Dębnowskim Ośrodku Kultury. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: starosta powiatu myśliborskiego Danuta Patkowska, burmistrz Dębna Piotr Downar, przewodniczący Rady Miejskiej w Dębnie Paweł Chrobak, wiceburmistrz Dębna Jan Knapik, radni Rady Miejskiej w Dębnie, dyrektorzy placówek oświatowych, kierownicy magistratu i jednostek podległych, przedstawiciele frmy Skanska S.A., przyjaciele przedszkola oraz pracownicy przedszkola i żłobka, dzieci i rodzice.


Droga na Mount Everest

Pracownica przedszkola, Iwona Duma przedstawiła wszystkim gościom drogę, którą trzeba było przejść, aby osiągnąć ten końcowy efekt. Rozpoczęło się to już w 2013 roku od wybrania koncepcji związanej z rozbudową przedszkola. Następnie trwały prace projektowe, w końcu w 2015 roku ogłoszono przetarg i wybrano wykonawcę na realizację inwestycji. I wtedy też rozpoczęła się „wyprawa górska na Mount Everest” dzieci i pracowników przedszkola. Dzięki uprzejmości dyrektorów: Joanny Ryżyńskiej, Izabeli Grzegolskiej i Joanny Rau dzieci zyskały nowe miejsca do nauki na czas remontu. Panie przedszkolanki stworzyły wychowankom warunki nieodbiegające od dotychczasowych. A tymczasem trwała budowa nowego żłobka, który miał rozpocząć działalność z początkiem 2016 roku. Związane to było z pozyskaniem przez gminę dofinansowania w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” edycja 2015 Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Wysokość dotacji wyniosła 2 mln złotych. I w ten sposób z końcem 2015 roku powstał dwukondygnacyjny, nowoczesny obiekt. 

Równolegle trwał kompleksowy remont  i przebudowa istniejącego przedszkola. Ta część prac sfinansowana została w całości ze środków gminy. W ramach inwestycji zostały wymienione wszystkie instalacje, przebudowane sanitariaty i drogi ewakuacyjne, cały obiekt został ocieplony i odświeżony. Prace modernizacyjne miały na celu przede wszystkim dostosować obiekt do obowiązujących przepisów, a przede wszystkim do wymogów przeciwpożarowych i sanitarnych, do których gmina Dębno została pokontrolnie zobowiązana. Zagospodarowany został również teren wokół przedszkola i żłobka.

- Nasza górska wyprawa na Mount Everest dobiega końca. Każda taka ekspedycja okupiona jest wieloma wyrzeczeniami, niepewnością i swego rodzaju strachem. Trudno też było ukryć nasze obawy przed startem tego nowego przedsięwzięcia. Z czasem jednak, gdy postęp prac na naszym podwórku był coraz bardziej widoczny zaczynaliśmy wierzyć w sukces. Na pewno nie byłby on możliwy bez wsparcia wielu życzliwych osób i instytucji – zakończyła swoją bajkową opowieść pracownica przedszkola.

Placówki na miarę XXI wieku

Przedszkole i żłobek są doskonale wyposażone, przyjazne, bezpieczne i piękne. – Z pewnością nowa przestrzeń placówek przyczyni się do rozwoju kompetencji dzieci. Nowoczesna baza będzie także inspiracją do szukania nowych rozwiązań w pracy dydaktyczno – wychowawczej – mówiła Dorota Ulicz, dyrektor Przedszkola nr 2 i Gminnego Żłobka w Dębnie.

Pani dyrektor złożyła podziękowania wszystkim osobom i przedstawicielom instytucji, którzy służyli pomocą, dobrą radą, doradztwem w realizacji tej wielkiej inwestycji. – Szczególne podziękowania kieruje do Pana burmistrza Piotra Downara za podjęcie decyzji o budowie żłobka i modernizacji przedszkola. Dziękuję olbrzymiemu wysiłkowi władz samorządowych, zaangażowaniu Pana Burmistrza, jego zdecydowaniu. Dzięki temu, marzenia o bazie do rozwoju dzieci na miarę czasów nadchodzących w naszym przypadku stają się rzeczywistością – mówiła dyrektor. 

Podczas uroczystości zaprezentowały się wszystkie grupy przedszkolne. Były żabki, biedroneczki, motylki, krasnoludki, recytacje indywidualne, odtańczono poloneza i inne tańce.

Na zakończenie głos zabrali goście. Burmistrz Dębna posumował inwestycję, która kosztowała ponad 4,5 mln złotych. – Droga nie był łatwa, ale mamy przedszkole i żłobek na miarę XXI wieku. Duża zasługa to także ciężka praca pani dyrektor. Chciałbym także podziękować rodzicom i pracownikom przedszkola za cierpliwość i zrozumienie – mówił włodarz gminy. Poinformował również o zabezpieczeniu środków finansowych na nowe ogrodzenie oraz montaż placu zabaw. – Niestety uzgodnienia z konserwatorem oraz procedury przetargowe trochę to opóźnią, ale mam nadzieję, że w październiku będzie wszystko gotowe – dodał na koniec Piotr Downar.

Pięknie i bajkowo

Dalsza część uroczystości odbyła się już w nowych placówkach. Przed wejściem żłobka swoje popisy artystyczne zaprezentowały najmłodsze dzieci ze żłobka. Nie zabrakło symbolicznego przecięcia wstęgi, błogosławieństwa proboszcza parafii św. Ap. Piotra i Pawła  ks. Jacka Jaszewskiego, który poświęcił obiekty i sale. Następnie wszyscy goście mogli zobaczyć piękne wnętrza obiektów. Sale są kolorowe, z rysunkami autorstwa pracownika Dębnowskiego Ośrodka Kultury Włodka Browińskiego, z nowym wyposażeniem. Wszystko robi ogromne wrażenie i nie ma się co dziwić, bo dopracowany jest tu każdy szczegół.