Urząd Miejski w Dębnie przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2019 oraz wniesienia opłaty na 2020 rok za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Termin złożenia oświadczenia oraz wniesienia I raty opłaty upływa z dniem 31 stycznia 2020 r.
 

Wpłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych można dokonywać bezpośrednio w kasie tut. Urzędu (74-400 Dębno, ul. Piłsudskiego 5) lub na rachunek: GBS Barlinek O/Dębno nr konta: 50 8355 0009 0007 7028 2000 0001 z  podaniem nr zezwolenia/zezwoleń i adresu punktu sprzedaży.