Wśród prelegentów znajdują się największe polskie autorytety w zakresie lecznictwa zwierząt. Wśród nich są między innymi przedstawiciele Dzikiej Ostoi, jednego z najbardziej cenionych ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt w kraju. Michał Kudawski i Marzena Białowolska to te osoby, które działają w naszym regionie i ratują życie poszkodowanym zwierzakom.
Obserwator Nadodrzański objął swoim patronatem największą Konferencję Weterynaryjną w naszym województwie. Odbędzie się ona w dniach 10 i 11 września w Szczecinie. Udział mogą w niej wziąć lekarze weterynarii, technicy weterynaryjni i miłośnicy zwierząt z całego regionu. Jak mówi Daria Kloc, dyrektor szczecińskiego oddziału TEB Edukacja, pomysł na zorganizowanie takiego spotkania zrodził się już jakiś czas temu.
- Mamy w regonie wielu znakomitych weterynarzy, od dawna pytali nas o możliwość zorganizowania takiego spotkania, chcą się wymieniać wiedzą nie tylko w zakresie lecznictwa zwierząt, ale również ich pielęgnacji czy hodowli – wyjaśnia.
Podkreśla tu ogromne zasługi doktor Katarzyny Pędzińskiej-Kijak. To ona podjęła się ciężaru organizacji tego niezwykłego przedsięwzięcia.
- Ona włożyła cały zapał i wiedzę i bez niej zrobienie tej konferencji byłoby niemożliwe – mówi dyrektor TEB Edukacja.

Znani prelegenci i Dzika Ostoja

Wśród prelegentów są m.in. Jerzy Kemilew, jeden ze współzałożycieli Weterynaryjnego Banku Krwi im. „Milusia”. Tworzył od podstaw i przyczynił się do rozwoju krwiolecznictwa w polskiej medycynie weterynaryjnej, za co w 2005 roku został uhonorowany nagrodą „Serce dla Zwierząt”. Będzie można spotkać się również z Marią Soroko, specjalistką od masażu sportowego i mięśniowo-powięziowego oraz techniki termograficznej w treningu koni. Nie zabraknie też przedstawicieli z regionu, wśród prelegentów są jeszcze Maria Seredyńska, Małgorzata Jędrzejczak, czy też Wioletta Biel.
O pomocy dzikiem zwierzętom będą mówili z kolei przedstawiciele Fundacji Dzika Ostoja, która od lat pomaga w naszym regionie poszkodowanym zwierzakom.
- Zaproszenie na tę konferencję przyjęliśmy z ogromną radością, ponieważ w dzisiejszych czasach bardzo mało mówi się o opiece nad potomstwem zwierząt dziko żyjących, rehabilitacji i przywracaniu ich do natury – mówi Marzena Białowolska, prezes fundacji. - Niestety w mediach i zasobach internetu jest bardzo mało podstawowych informacji, bynajmniej tych prawdziwych, o tym, co należy zrobić spotykając dzikie zwierzę potrzebujące pomocy, gdzie należy to zgłosić i jak się zachować – tłumaczy.
I zachęca do uczestnictwa w konferencji, jak twierdzi, warto poszerzyć swoje wiadomości właśnie o wiedzę w zakresie dzikich zwierząt.
- Tematem naszej prezentacji będzie „Opieka nad potomstwem dziko żyjących gatunków. Rehabilitacja i przywracanie do natury” – mówi Marzena Białowolska.
Chęć udziału w konferencji można zgłaszać poprzez stronę http://www.konferencja-weterynaryjna.teb.pl/. Nasz portal objął patronatem medialnym to niezwykłe spotkanie.