Zamówienie polega na wykonaniu przebudowy ulicy Wolności w Dębnie, o łącznej długości 135 metrów, obejmującej roboty w zakresie infrastruktury drogowej, w tym wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kostki betonowej, czy wykonanie zjazdów i ciągu pieszo-rowerowego.

Wykonawca prac będzie Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne KORMIEX Józef Korzeniowski z Dębna.