Trwają prace remontowe realizowane w ramach projektu pn.: „Przebudowa istniejącej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Mieszkowicach”. Zadanie obejmuje roboty rozbiórkowe, wykonanie  podestów, siedzisk, dojść do siedzisk oraz nowej bieżni i nawierzchni z kostki. Wykonawcą jest Firma „Dankom” z Lisiego Pola.

Projekt o wartości 298 252,04 zł realizowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pozyskane dofinansowanie wynosi 189 777,00 zł.

Celem operacji jest promowanie rozwoju przestrzennego poprzez uatrakcyjnienie miejsca użyteczności publicznej, co umożliwi mieszkańcom aktywne spędzenie czasu wolnego i ich zaangażowanie w przedsięwzięcia kulturalno-sportowe realizowane w miejscu realizacji operacji.