Zakończyły się roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa nawierzchni odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego”- „Przebudowa istniejącej nawierzchni bitumicznej na odcinku 100 metrów w miejscowości Nowe Objezierze”

       Zadanie realizowane jest z środków budżetu Powiatu Gryfińskiego. Wykonawcą robót wyłonionym z ramach przetargu jest firma MALDROBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Myśliborzu.