15 listopada 2019 w budynku Starostwa Powiatowego w Choszcznie została podpisana umowa między Burmistrzem Recza Wiesławem Łońskim, a Starostą Choszczeńskim Wiolettą Kaszak. Umowa dotyczy przekazania przez Gminę Recz dla Powiatu Choszczeńskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 42 090,60 zł na wykonanie zadania pn. ” Przebudowa ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej nr 2226Z w miejscowości Recz”, co stanowi 10 % wartości inwestycji.