Miejska Biblioteka Publiczna oraz Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu zapraszają do udziału w VIII Turnieju Recytatorskim im. K.I. Gałczyńskiego o Puchar Burmistrza Morynia „Proza Henryka Sienkiewicza”. Konkurs odbędzie się 30 listopada 2016 r. o godz. 10:00 w Sali Geoparku w Moryniu (Pl. Wolności 2).

Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach wiekowych. Mogą wziąć w nim nim udział uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, uczniowie klas I-III gimnazjów oraz dorośli.

Celem turnieju jest popularyzowanie wartości narodowej kultury, rozbudzanie wrażliwości na piękno słowa mówionego i pisanego oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich uczniów.

Na ocenę Jury będzie miał wpływ stopień pamięciowy opanowania tekstu i jego interpretacja oraz ogólne wrażenia artystyczne. Żeby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić kartę zgłoszeniową dostępną na stronie organizatora.

Wszelkich dodatkowych informacji na temat konkursu udziela Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu, tel. 91 414 61 23.