Prokuratura Rejonowa w Pyrzycach zakończyła postępowanie w sprawie zaistniałego w dniu 22 grudnia 2018 r. w Pyrzycach, popełnionego z zamiarem bezpośrednim zabójstwa jednym czynem 3 osób, tj. o przestępstwo z art. 148§3 kk

  Postępowanie w tej sprawie nadzorowała Prokuratura Rejonowa w Pyrzycach. Do tragedii doszło w dniu 22 grudnia 2018r. w jednym z mieszkań na terenie Pyrzyc.

       W toku postępowania, na podstawie opinii biegłych z zakresu medycyny sądowej ustalono, że do śmierci dzieci doszło wskutek uduszenia gwałtownego, natomiast ich matka zmarła w wyniku ciosów zadanych jej nożem.

Zgromadzony w toku śledztwa obszerny materiał dowodowy pozwolił bezspornie ustalić, że sprawcą zabójstwa kobiety i jej dwóch małoletnich synów był jej były partner i ojciec dzieci – obywatel Hiszpanii, który po dokonaniu zbrodni sam popełnił samobójstwo. Dlatego też postępowanie karne w tej sprawie zostało umorzone wobec śmierci sprawcy, tj. na podstawie art. 17§1 pkt 5 kpk.   

Postanowienie o umorzeniu śledztwa nie jest prawomocne.