Na terenie Miasta Cedynia na obszarze wyznaczonym do działań rewitalizacyjnych realizowany jest projekt "Poszukiwacze zaginionych inicjatyw" -projekt realizowany przez Stowarzyszenie " Lider Pojezierza" wraz z Fundacją " Nauka dla Środowiska oraz Fundacją "Pod Aniołem" W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego RPZP.07.01.00 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/ lub wykluczeniem społecznym. Ukierunkowane na aktywizację społeczno -zawodową ,wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej,społecznej, zawodowej.

Na terenie Miasta Cedynia w latach 2019 -2021 realizowane będzie 6 projektów. 2 z nich zrealizowane będą w tym roku .1 projekt  o nazwie-  Dla nas grają i śpiewają , od nas nowe stroje i sprzęt dostają. Nasz zespół pięknie gra i pięknie wygląda-

Celem projektu jest  doposażenie zespołu śpiewaczego w nowe stroje i sprzęt. Wspólne warsztaty, prace przy projekcie skonsolidowały grupę , nawiązano nowe kontakty , zdobyto nowe umięjętności. 

  1. Projekt o nazwie RODUS -Rodzinny Obiekt Do Uprawiania Sportu - W tym projekcie grupa inicjatywna realizuje doposażenie obiektu na basenie ,w stół do ping-ponga , stół do gry w szachy, stół do piłkarzyków, wszystkie te obiekty będą a betonu co zapewni ich trwałość w użytkowaniu, za[planowano też zakup ławek , stojaków na rowery, konserwację boiska do siatkówki.