Niewystarczający poziom więzi międzyludzkich oraz niewystarczający poziom wspierania i upowszechniania aktywnych postaw obywatelskich skłonił Spółdzielnię  Socjalną „Promyk”  w Goszkowie do sięgnięcia po środki z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w ramach programu „Społecznik”.

Za  otrzymaną  dotację  Spółdzielnia zorganizowała „Międzypokoleniowe warsztaty kulinarne w powiecie gryfińskim”.

Celem projektu było tworzenie więzi międzyludzkich oraz wspieranie i upowszechnianie aktywnych postaw obywatelskich i uwrażliwienie na potrzeby otoczenia wśród minimum 50 mieszkańców powiatu gryfińskiego w tym  osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności.

W ramach projektu  zorganizowane zostały dwa spotkania warsztatowe, dla amatorów jak i prawdziwych pasjonatów sztuki  kulinarnej. W profesjonalnie urządzonej i przestronnej kuchni, we wspólnym gronie i inspirującej atmosferze poznawaliśmy techniki gotowania i odkrywaliśmy nowe smaki a przede wszystkim, pysznie się bawiliśmy.