300 złotych - tyle wynosi świadczenie Dobry Start na każde dziecko uczące się w szkole. Wnioski składać można już od 1 lipca przez internet na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz przez bankowość elektroniczną. Z kolei od 1 sierpnia drogą tradycyjną, czyli papierową.

 

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie przysługuje raz w roku na każde dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia 20 roku życia. Z kolei dzieci niepełnosprawne otrzymają je do ukończenia 24 roku życia. Rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.


Jak dostać świadczenie Dobry Start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej - rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.


Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo.


Klauzula informacyjna


Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek, podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+, będzie można składać już od 1 lipca przez internet przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną, czyli papierową.

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2019 r.


Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.


Wyprawka szkolna w liczbach

W gminie Stare Czarnowo ze świadczenia będzie mogło skorzystać ponad 650 uczniów. Wsparcie finansowe w wysokości 300 zł będzie można przeznaczyć na zakup m.in. przyborów szkolnych oraz odzieży.


Uproszczona procedura

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej, zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej. Będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Świadczenie Dobry Start jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.