Czy w przypadku likwidacji chojeńskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej sprawdzi się przysłowie "do trzech razy sztuka"? O tym mieszkańcy gminy Chojna przekonają się już 22 marca br., albowiem na ten dzień zostały zaplanowane obrady Rady Miejskiej w Chojnie, podczas których, po raz trzeci pod głosowanie ma zostać poddany projekt uchwały dotyczący chojeńskiego ZGM. Jednak zgodnie z drukami zamieszczonymi na stronie chojeńskiego BIP-u likwidacja Zakładu rozpoczęła się w dniu 1 marca br. Czy decyzja zatem został podjęta bez zgody radnych?


Radni Rady Miejskiej w Chojnie już dwa razy powiedzieli stanowcze "nie" uchwale dotyczącej likwidacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowe w Chojnie, przedkładanej na sesjach 22 i 27 lutego br.

Brak zrozumienia wobec postawy radnych, na lutowej sesji, w gorzkich słowach wyraził z-ca burmistrza Wojciech Długoborski, który uznał decyzję radnych "działaniem na szkodę gminy" i dodał, że każdy kolejny miesiąc utrzymywania Zakładu to koszt 50 tys. złotych.

Ze słowami z-cy burmistrza nie zgodził się radny Paweł Bucyk, który w rozmowie z naszym dziennikarzem powiedział: "Ja sobie zdaję sprawę, że ZGM bądź co bądź należy zlikwidować, jednak w całym tym procesie nam radnym chodzi tylko i wyłącznie o rzetelność. Chcielibyśmy poznać całą, szczegółową analizę finansową Zakładu, co się składa i z czego wynika milionowe zadłużenie ZGM. "

Zgodnie z drukami zamieszczonymi na stronie chojeńskiego BIP-u likwidacja Zakładu rozpoczęła się w dniu 1 marca br. Czy decyzja zatem został podjęta bez zgody radnych? O wyjaśnienie sprawy poprosiliśmy p.o. dyrektora ZGM w Chojnie, Jana Będzaka, który sprawę tłumaczy następująco:

"Konsultowaliśmy tą sprawę z prawnikiem gminy, który uznał, że jest coś takiego jak zamiar i my już z tym zamiarem likwidacji Zakładu się nosimy. Pracownicy już na koniec lutego otrzymali wypowiedzenia i my to po prostu chcieliśmy przyspieszyć. Jeżeli jednak uchwała nie zostanie podjęta to wypowiedzenia można wycofać i pracownicy nadal pozostają pracownikami tylko nie wiem czego, jak już ten Zakład prawie nie istnieje."

Jeśli radni zagłosują za uchwałą, zgodnie z projektem likwidacja ZGM w Chojnie ma się zakończyć 31 marca br.