Wszystko zaczęło się od zdjęć kręgów zrobionych przez lokalnych paralotniarzy nad jednym z pól niedaleko Morynia. Opublikowane w sieci fotografie tajemniczych kręgów stały się impulsem do rozpoczęcia prac badawczych przez naukowców z Gdańska, Poznania i Szczecina. Ich ciąg dalszy nastąpi na początku przyszłego roku.


Na przełomie lutego i marca 2018 r. na terenie gminy Cedynia prowadzone będą archeologiczne badania powierzchniowe związane z odkryciem neolitycznego obiektu typu rondel na jednym z pól nieopodal Nowego Objezierza. Jak czytamy w ogłoszeniu opublikowanym na stronie gminy Cedynia planowane badania są elementem szerszego projektu naukowego i mają na celu próbę rekonstrukcji sieci osadniczej w dobie funkcjonowania obiektu.

Pierwsza część badań archeologicznych rozpoczęła się we wrześniu 2017 roku. Wtedy naukowcy znaleźli m.in. szczątki narzędzi krzemiennych, kości zwierząt oraz fragmenty ceramiki z charakterystycznymi nakłuciami, datowane na 4800-4600 rok p.n.e., czyli sprzed blisko 7 tysięcy lat.

Jak informowali archeolodzy z Katedry Archeologii US: "To prawdopodobnie było miejsce kultu i obserwatorium astronomiczne, którego położenie pozwalało ludziom dzięki pozycji słońca ustalić moment zmiany pór roku i dostosować do tego czas rozpoczęcia prac. Ponad 6500 lat temu żyli tu pierwsi rolnicy. Miejsce znacznie starsze niż piramidy egipskie czy pole bitwy pod nieodległą Cedynią (972 r.)."

Przyszłoroczne prace prowadzone przez pracowników Katedry Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego pod kierownictwem archeolog dr Agnieszki Matuszewskiej będą miały charakter nieinwazyjny, tzn. odbywać się będą bez naruszenia gruntu i będą polegać wyłącznie na przejściu po terenie i inwentaryzacji zabytków archeologicznych.