W związku z wydanym przez nas w dniu 25.03.2019 r. ostrzeżeniem dotyczącym pojawienia się na terenie Pyrzyc pracownika podającego się za przedstawiciela firmy energetycznej poinformowaliśmy  w dniu 26.03.2019 r. Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Pyrzycach o działaniach osób mających na celu nieuczciwe zawieranie umów na dostawy energii oraz gazu.

Przypomnijmy. W dniu 25.03.2019 r. dostaliśmy informację, że na terenie Pyrzyc pojawił się młody, wysoki, szczupły mężczyznę z identyfikatorem PGE. Prosił on o okazanie ostatniej faktury za prąd. Poinformował również, że za jakiś czas zgłosi się ponownie pracownik.
Skontaktowaliśmy się z Centrum Obsługi PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Pracownik poinformował nas, że firma PGE nigdy nie wysyła swoich pracownik w tym celu, a zaistniała sytuacja najprawdopodobniej jest próbą oszustwa i wyłudzenia danych osobowych.
W dniu 26.03.2019 r. o sprawie poinformowaliśmy Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Pyrzycach, który wydał komunikat na stronie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach. Oto jego treść:

SKARGI KONSUMENTÓW NA PRZEDSTAWICIELI FIRM ENERGETYCZNYCH

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Pyrzycach ponownie odnotował skargi i sygnały od osób, które w ostatnich dniach zawarły umowy o sprzedaż energii elektrycznej i gazu poza lokalem przedsiębiorcy (w mieszkaniach konsumentów). Jak wynika z relacji konsumentów, często podejmowali oni decyzje o podpisaniu umów w wyniku podstępnego działania przedstawicieli firm, jak również wprowadzenia konsumentów w błąd co do tożsamości tych podmiotów. Przedstawiciele firm często nie informują w ogóle, że poprzez podpisanie przedłożonych konsumentom dokumentów dokonuje się zawarcia nowej umowy z innym podmiotem niż dotychczasowy sprzedawca prądu lub (i) gazu. Osoby, które w ostatnich dniach podpisywały jakiekolwiek dokumenty tego rodzaju proszone są o sprawdzenie czy wbrew swojej woli nie podpisały umów. Informuję, że w przypadku zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość, można od takiej umowy odstąpić składając pisemnie oświadczenie w terminie 14 dni (niekiedy termin ten bywa przedłużony do 30 dni). W celu odstąpienia od umowy nie trzeba kontaktować się telefonicznie z przedstawicielami firm, o czym błędnie informują ci przedstawiciele. Kontakt telefoniczny wykorzystywany jest do przekonywania konsumentów aby zrezygnowali z odstąpienia od umowy. Pomocy w tego typu sprawach może udzielić:
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Pyrzycach
ul. Lipiańska 4 (pokój 121), 74-200 Pyrzyce
tel. 91 88 11 346 lub 91 88 11 300
fax. 91 506 55 00, e-mail: rzecznik@pyrzyce.pl