18 lutego br. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Dębnie odbyło się pierwsze oficjalne posiedzenie Dębnowskiej Rady Seniorów. W trakcie zebrania członkowie rady dokonali wyboru prezydium – przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.

Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Miejskiej Dębna Marcin Krzysiak. W wyniku tajnego głosowania wybrano prezydium rady.

Przewodniczącą Dębnowskiej Rady Seniorów została Elżbieta Mielcarek, dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Barnówku. Na wiceprzewodniczącą wybrano Zofię Janczak, działaczkę Uniwersytetu Trzeciego Wieku, natomiast na sekretarza Teresę Izydorską.

Jak podkreśliła Elżbieta Mielcarek rada swoją pracę rozpocznie od zdiagnozowania potrzeb. – Liczę na dobrą współpracę radnych oraz władz samorządowych – powiedziała zaraz po wyborze na przewodniczącą.