Kolejny rok i kolejne małżeńskie jubileusze w naszej gminie. Sześć par z 60-letnim i ponad 50-letnim stażem odebrały w piątek, 6 marca 2020 roku, z rąk wójt Marzeny Grzywińskiej i przewodniczącej Rady Gminy Aliny Przybysz prezydenckie Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Nie zabrakło również gratulacji, pamiątkowych tabliczek i kwiatów.

 

Doniosły jubileusz 60-lecia zawarcia związku małżeńskiego obchodzili Marianna i Eugeniusz Kłosińscy z Kołbacza, którzy sakramentalne „tak” powiedzieli sobie w sierpniu 1959 roku. Kolejnymi parami, tym razem z 51-letnim stażem małżeńskim są małżeństwa: Leokadia i Tadeusz Czajkowscy z Dębiny, Irena i Karol Jaskuła z Kołbacza, Helena i Tadeusz Lorczak z Kołbacza, Jadwiga i Czesław Malinowscy z Kołbacza oraz Henryka i Ryszard Tarka z Kołbacza. Na ślubnym kobiercu stanęli w 1969 roku.

- Ze wzruszeniem i łzą w oku wręczyłam prezydenckie medale dla naszych małżeństw. Te pary są najlepszym przykładem jak w szacunku, zgodzie i życzliwości iść przez życie, jak wspólnie pokonywać przeszkody oraz trudności. Niech nie zabraknie Państwu sił, wytrwałości i zdrowia - tego podczas uroczystości życzyła jubilatom wójt Marzena Grzywińska.

Jubilaci zostali odznaczeni przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Medalami za Długoletnie Pożycie. Odznaka to stylizowana, sześciopromienna, srebrzona, oksydowana gwiazda o średnicy 35 mm z ornamentowanymi promieniami łączącymi jej ramiona. Na awersie umieszczone są dwie róże, zaś rewers tworzy monogram RP z napisem w otoku "Za długoletnie pożycie małżeńskie".

Podczas tej wyjątkowej uroczystości nie zabrakło również życzeń, kwiatów, tortu oraz okolicznościowych tablic jubileuszowych. Niewątpliwą atrakcją był występ artystyczny chóru Zespołu Szkół w Kołbaczu, który pod okiem Jolanty Ślęzak przygotował wyjątkowy repertuar.