W środę 2 października o godzinie 19:00 w Centrum informacji Turystycznej (Nabrzeże Miejskie, budynek Rybakówki) w Gryfinie odbędzie się prelekcja zatytułowana "Prace modernizacyjne na Odrze - ale o co chodzi?". Omówiony zostanie stan istniejący rzeki jak również budowli hydrotechnicznych na Międzyodrzu, Oprócz tego będzie można dowiedzieć się o możliwych rozwiązaniach technicznych, materiałach, sprzęcie, dzięki którym możliwe stanie się przywrócenie pierwotnego znaczenia budowli dla regulacji Odry.
Prelegentem i organizatorem spotkania jest mgr inż. Damazy Stachera, który urodził się i wychował w Widuchowej. Ukończył Politechnikę Szczecińską w roku 1972 w specjalności budownictwo wodne i melioracyjne. Ważniejsze budowy: kanał wody chłodniczej elektrowni Dolna Odra, prace regulacyjne na Odrze i Wiśle, makroniwelacja terenu budowy Police II, port barkowy Police II, remont kapitalny jazu Widuchowa, ubezpieczenie dna terminalu DTC w Gdańsku wraz z budową falochronu brzegowego, ubezpieczenie brzegu morskiego w Kołobrzegu
 
Wstęp wolny.