Jedna z firm pobrała dane przedsiębiorców z ogólnodostępnej bazy, część osób poinformowała a innych danymi posługiwała się bez ich pozwolenia.
Za takie działanie nałożono niemal milionową karę - administrator danych naruszył przepisy RODO, wg Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), podobnych kar będzie więcej.