W marcu br. burmistrz Dębna Grzegorz Kulbicki uruchomił program prac społecznie użytecznych (PSU) na terenie gminy Dębno. Od dnia 12.03.2019 r. w ramach tego programu uczestnicy – osoby bezrobotne – wykonują na rzecz gminy proste prace porządkowe.

W ostatnim czasie zrealizowano między innymi:

 • naprawa palisady w parku miejskim (wyrwane słupki przez wandali);
 • zabezpieczono i naprawiono studzienkę telekomunikacyjną na ul. Jana Pawła II
 • porządki na terenie byłego Przedszkola nr 3 przy ul. Mickiewicza;
 • zasypanie nielegalnego wykopu (po kradzieży kabla) w drodze gminnej w Cychrach;
 • zbiórka odpadów komunalnych i gabarytów z terenu po byłych NZPOW;
 • w drodze gminnej w kierunku os. Waryńskiego;
 • sprzątanie drogi rowerowej w kierunku Smolnicy;
 • porządki na placu zabaw, parkingach i wzdłuż ciągu komunikacyjnego na ul. Akacjowej;
 • zbiórka odpadów komunalnych z ulic i poboczy: Włościańska, Pułaskiego, Droga Zielona, Ofiar Katynia, Leśna, Cegielniana, Demokracji, Kolejowa, Zachodnia i W. Polskiego – parkingi, Kwiatowa, B. Śmiałego, Daszyńskiego, Kościuszki, Spokojna, Harcerska;
 • porządki na placu zabaw i boisku przy ul. Moniuszki;
 • zbiórka odpadów komunalnych i gabarytów z terenu zielonych przy ul. Jagiełły;
 • usuwanie wiatrołomów nad jez. Lipowo;
 • likwidacja dzikiego wysypiska przy budynku wieży ciśnień przy ul. Mickiewicza.