Pracownicy Zakładu Komunalnego rozpoczęli przecinkę sanitarną gałęzi drzew na Cmentarzu w Trzcińsku-Zdroju.
Pracę usprawnia zakupiona niedawno specjalna okrzesywarka spalinowa, która znacznie przyspieszy działania pielęgnacyjne. Zdemontowano też stare nieaktualne regulaminy, a w ich miejsce postawiono elegancką tablicę informacyjną. Od strony ul. Cmentarnej oczyszczono ogrodzenie z grubej warstwy mchu.Tydzień wcześniej prace porządkowe prowadzone były na Cmentarzu w Piasecznie. Przypomnijmy iż od 1 stycznia 2020 roku Zakład Komunalny przejął administrowaniem cmentarzami komunalnym w naszej gminie.