Jutro miały zakończyć się modernizacja przejazdu kolejowego na drodze krajowej nr 31 w miejscowości Godków Osiedle. Remont niestety się przedłuży, a kierowcy nadal będą zmuszeni do korzystania z kilkudziesięcio kilometrowych objazdów.


Remont przejazdu kolejowego w ciągu drogi krajowej nr 31 pomiędzy miejscowościami Chojna-Mieszkowice został przedłużony o blisko trzy tygodnie.
Niestety, kierowcy będą musieli uzbroić cię w cierpliwość, ponieważ otwarcie ma nastąpić dopiero 11 maja br.

Zgodnie ze wcześniejszymi planami prace modernizacyjne miały zakończyć 24 kwietnia br.

Kierowcy nadal muszą korzystać z wyznaczonego małego i dużego objazdu.

Objazd wyznaczono następująco:

"Duży Objazd" (objazd tranzytowy) - dla wszystkich rodzajów pojazdów prowadzi przez miejscowości: Chojna - Mętno - Cedynia - Moryń - Macierz - Wierzchlas. Z uwagi na ograniczenia tonażowe dla drogi powiatowej nr 1397Z zlokalizowane pomiędzy miejscowościami Mętno i Moryń, konieczne było wyznaczenie objazdu drogami wojewódzkim przez miejscowość Cedynia. Długość dużego objazdu wynosi 43,5 km.

"Mały objazd" - dla pojazdów poniżej 8 ton prowadzi przez miejscowości: Chojna - Mętno - Moryń - Macierz - Wierzchlas. Mały objazd prowadzony jest drogą powiatową nr 1397Z łączącą bezpośrednio miejscowości Mętno z Moryniem z pominięciem miejscowości Cedynia, co znacznie skraca czas przejazdu. Długość małego objazdu wynosi 24 km.