Mimo że, umowa na wykonanie inwestycji pn. “Przebudowa drogi powiatowej nr 1603Z ul. Wodna w Lipianach” określa datę finalizacji inwestycji na 30 listopada 2020 roku, to już dziś stan zaawansowania można ocenić jako rokujący zakończenie robót przed terminem. „Obecnie mamy wykonane prace ziemne, położona jest pierwsza warstwa asfaltu, kończone są chodniki. Wykonawca ma obecnie do wykonania przełożenie 50- metrowego odcinka drogi wykonanej z zabytkowego bruku granitowego, ten odcinek remontowanej drogi powiatowej będzie realizowany pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków” – wypowiedział się Stanisław Stępień - Starosta Pyrzycki.
Inwestycja jest realizowana w oparciu o środki pozyskane przez Starostwo Powiatowe w Pyrzycach z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50%. wartości zadania, środki własne Starostwa i wsparciu inwestycji przez Gminę Lipiany w wysokości 50.000.00 zł. Całkowity koszt remontu ulicy Wodnej wyniesie 279.985.10 zł.
„Mamy dość intensywny rok jeżeli chodzi o duże inwestycje drogowe, zakończyliśmy pierwszy etap remontu ulicy Staromiejskiej w Pyrzycach i niebawem rozpoczniemy drugi etap remontu tej ulicy z planem realizacji na 2020 i 2021 rok. Czekamy także na decyzję Funduszu Dróg Samorządowych, gdzie złożyliśmy kolejny wniosek na remont ulicy Poznańskiej od skrzyżowania z ulicą Ciepłowniczą do skrzyżowania z ulicą Jana Pawła II. Mam nadzieję, że tak jak wcześniejsze nasze projekty także i ten otrzyma dofinansowanie” – uzupełnił swoją wypowiedź Starosta Pyrzycki.