Ostatniego dnia stycznia 2018 r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród i upominków dla uczniów, którzy wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Zapobiegajmy pożarom”. Tematyka konkursu obejmowała udział jednostek straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz w szkoleniu, zawodach, działalności prewencyjnej, kulturalnej i historię pożarnictwa.


Zgodnie z ustaleniami z opiekunem grupy „0b” dokładnie o godzinie 9.30 do klasy weszła wójt gminy Widuchowa Anna Kusy-Kłos i jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Widuchowej wraz z Komendantem Gminnym Związku OSP RP Panem Mariuszem Gralakiem niosąc ze sobą nagrody i upominki dla uczestników konkursu i nie tylko.

Podczas eliminacji gminnych do komisji konkursowej wpłynęło 11 prac z grupy „0b” ze Szkoły w Widuchowej. Komisja spośród przedłożonych prac wybrała 5 najlepszych, które zostały przesłane na etap powiatowy konkursu.

Chcąc nagrodzić zapał i zaangażowanie najmłodszych postanowiono na poziomie gminnym nagrodzić wszystkich jedenastu autorów prac, którzy otrzymali maskotki strażackiej wiewiórki i słodki poczęstunek. Dodatkowo cała grupa otrzymała kamizelki odblaskowe ze słonikiem, aby podczas spacerów być widocznym na drodze dla innych jej użytkowników zwiększając tym samym swoje bezpieczeństwo.

Konkurs miał na celu zainteresowanie dzieci ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz rozwój uzdolnień plastycznych.