Mł. insp. Jarosław Czaja, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pyrzycach dziś, po ponad 3 latach wspólnej służby, pożegnał się z funkcjonariuszami i pracownikami cywilnymi pyrzyckiej jednostki. Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie teraz będzie pełnił służbę jako I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Choszcznie.

Mł. insp. Jarosław Czaja w 2016 roku został mianowany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Pyrzycach gdzie związany był z pionem kryminalnym.
Przez lata służby w pyrzyckiej jednostce, mł. insp. Jarosław Czaja dał się poznać jako wzorowy i zaangażowany w swoją pracę fachowiec. Pełniąc funkcję przełożonego, był profesjonalny w swych decyzjach, jednocześnie wymagający i wykazujący się ogromną cierpliwością i opanowaniem.

Kompetencje, wiedzę i bogate doświadczenie zdobyte podczas 27 lat służby w Policji, wykorzystywał w skutecznym dowodzeniu i zarządzaniu grupą podwładnych, dla których zawsze znajdował czas, służył radą i pomocą w różnych sytuacjach.

Jednocześnie dzisiaj przedstawiony został nowy I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Pyrzycach podinsp. Rafał Janzen, który do tej pory pełnił służbę na równorzędnym stanowisku w choszczeńskiej komendzie.


W imieniu wszystkich policjantów i pracowników cywilnych jeszcze raz dziękujemy Panu Komendantowi Czaji za wspólną służbę i życzymy wszelkiej pomyślności w realizacji zadań na nowo powierzonym stanowisku, kolejnych wspaniałych osiągnięć zawodowych, sukcesów, awansów i satysfakcji w służbie.