Jechali do pożaru nie wiedząc, co było jego przyczyną. Dostali szczątkowe informacje, głównie o miejscu zauważenia ognia. Pożar wybuchł w restauracji na targowisku, potem istniało duże zagrożenie, że się przeniesie na kolejne obiekty. W akcji ratunkowej brało udział ponad 60 strażaków.

 

- To bardzo trudny teren do prowadzenia działań, jest bardzo rozległy, a dojazd do niektórych miejsc jest utrudniony – mówią strażacy.

Dzisiaj prowadzili ćwiczenia na terenie targowiska w Osinowie Dolnym. Jak mówi oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, Krzysztof Bluj, tego rodzaju akcje ratownikom są potrzebne.

- Ćwiczenia pozwalają nam poznawać teren, jeśli doszłoby w przyszłości do prawdziwego pożaru, to na pewno łatwiej będzie nam prowadzić akcję gaśniczą. To bardzo ważne dla powodzenia ewentualnych działań – wyjaśnia.

Scenariusz był stosunkowo prosty. Pożar wybuchł w restauracji, w całym obiekcie doszło do dużego zadymienia. Jeszcze przed przyjazdem strażaków pracownicy musieli się ewakuować, pięć osób zostało poszkodowanych. Szóstym poszkodowanym był ratownik, który podczas akcji doznał urazu nogi i także wymagał wsparcia ze strony strażaków. Podczas działań trzeba było nie tylko ratować ludzkie życie, ale także walczyć z ogniem, który mógł się przenieść z restauracji na inne, sąsiadujące obiekty, dokonując ogromnych zniszczeń materialnych.

- Zwracaliśmy uwagę nie tylko na strażaków biorących udział w ćwiczeniach, ale również na zachowanie pracowników targowiska i restauracji – mówi Krzysztof Bluj.

Okazuje się, że nie wszyscy zachowywali się tak, jak powinni. Pytani o lokalizację wewnętrznych hydrantów, czy numery alarmowych telefonów, nie zawsze potrafili udzielić właściwej odpowiedzi. Niekiedy wręcz pytaniami o sprzęt gaśniczy byli zaskoczeni.

- Pracownicy przechodzą regularnie szkolenia BHP, powinni znać scenariusz ewakuacji i wiedzieć, gdzie znajdują się hydranty – mówi Krzysztof Bluj. – Po zakończonych ćwiczeniach zamierzamy tę problematykę omówić i na pewno zwrócimy uwagę pracodawcom na ten aspekt – dodaje.