20 grudnia br. Grzegorz Kulbicki burmistrz Dębna i Jarosław Rzepa wicemarszałek podpisali umowę dotacyjną na realizację zadania pt. „Budowa pomostu drewnianego na plaży przy jeziorze Ostrowiec Gm. Dębno wraz z działaniami aktywizującymi.” Celem projektu jest rozwój turystyki bazującej na walorach przyrodniczych i kulturowych gminy Dębno oraz spójna i atrakcyjna oferta turystyczna regionu.

W ramach przedmiotowej inwestycji zostanie wybudowany pomost o długości około 32 m i szerokości 2 m. Pomost posadowiony będzie na palach prefabrykowanych 25x25 o długości 8 m. Nawierzchnia pomostu wykonana będzie z desek.

Uzupełnieniem prac inwestycyjnych będą działania aktywizujące. Planuje się organizację warsztatów animacyjnych dla mieszkańców i turystów oraz spotkania przyrodników w ramach zasobów lokalnych (jezioro- Rezerwat Czapli Ostrów, tereny Natura 2000 na trasie szeregu szlaków turystycznych „Szlak Humboldta" ;Szlak żółty „Nad rzeką Kosą” ok. 25 km; Szlak czarny „Rezerwatów i pomników przyrody”) oraz istniejącym już miejscu wypoczynkowo rekreacyjnym przy plaży.