Zgodnie z zapoczątkowaną ideą promowania turystyki szkolnej w oparciu o zasoby Pomorza Zachodniego jutro tj. 07.12.2016 r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie (ul. Łużycka 91) odbędzie się konferencja mająca na celu ukazanie potencjału naszego regionu.

Grudniowe spotkanie odbędzie się pod hasłem ,,Możliwość rozwoju turystyki szkolnej w oparciu o walory turystyczne województwa zachodniopomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Gryfino i Powiatu Gryfińskiego''.

Celem spotkania jest powrót do koncepcji turystyki szkolnej w oparciu o bazę PTSM  oraz doświadczenia PTTK  oraz wypracowanie dobrych praktyk nagradzania najlepszych projektów ogłaszanych międzyszkolnych konkursów o tematyce regionalnej.

PROGRAM:

10.00 - Powitanie gości.

10.10 - Wprowadzenie do tematyki - Damian Greś, Dyrektor Wydziału Turystyki i Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

10.30 - Walory krajoznawczo-turystyczne województwa zachodniopomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem Powiatu Gryfińskiego - dr Tomasz Duda, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego.

11.30 - Przerwa.

12.00 - Przykłady dobrych praktyk w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży:
- ZSP nr 2 w Gryfinie - wycieczka do Świnoujścia PTSM klasy III TZ,
- Schronisko PTSM w Moryniu - prezentacja.

12.20 - Propozycje turystyki w regionie (aktywność wodna, krajoznawczo-turystyczna i historyczna).

13.00 - Podsumowanie konferencji.