W dniu 26 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie odbyły się Powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, przeprowadzone przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Gryfinie oraz Gryfiński Dom Kultury.

Uroczystego otwarcia dokonali Starosta Gryfiński Wojciech Konarski wraz Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie bryg. Andrzejem Prokopskim. W skali kraju była to już 42 edycja turnieju, w której udział wzięło 50 uczniów ze szkół podstawowych (klasy 1 – 6), gimnazjów (3 klasa gimnazjum, a także klasy 7 i 8 szkół podstawowych) oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Uczestnicy konkursu w pierwszej kolejności przystąpili do rozwiązania testu, który składał się z 40 pytań, z zakresu profilaktyki pożarowej, znajomości sprzętu pożarniczego, znajomości historii pożarnictwa oraz udzielania pierwszej pomocy. Osoby, które uzyskały najlepsze wyniki zakwalifikowały się do etapu ustnego, podczas którego każdy z uczniów musiał zmierzyć się z 5 pytaniami.

Nad prawidłowym przebiegiem zmagań czuwało jury w składzie: Przewodniczący Komisji - Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Gryfinie mł. bryg. Sławomir Michalski, Sekretarz – Karina Tyła oraz członkowie w osobach: st. kpt. Krzysztof Bluj, asp. Adam Tomczyk oraz dh Andrzej Szczepaniak z Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
w Gryfinie.

Uczestnikom, zwycięzcom i ich opiekunom należą się serdeczne podziękowania i gratulacje. Nagrody ufundowane przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz Starostwo Powiatowe w Gryfinie wręczyli: Starosta Gryfiński Wojciech Konarski, Komendant Powiatowy PSP w Gryfinie bryg. Andrzej Prokopski oraz Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh Paweł Trzaskoś. Jednocześnie Gmina Gryfino zapewniła uczestnikom zmagań słodki poczęstunek.

Zwycięzcy z poszczególnych grup wiekowych zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego, który odbędzie się 27 kwietnia w Mirosławcu, powiat wałecki.  

Laureaci eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej:

I grupa wiekowa:

1. Jakub Bednarek            SP 2 Chojna

2. Aleksandra Kucharczyk   SP 2 Gryfino

3. Kajetan Kalarus             SP 2 Chojna

4. Kacper Koster               SP Trzińsko - Zdrój

5. Martyna Chruścińska      SP Trzińsko - Zdrój


 

II grupa wiekowa:

1. Martyna Żylewicz            SP 2 Trzcińsko - Zdrój

2. Julia Podolak                  SP Chwarstnica

3. Dawid Podolski               SP Żabnica

4. Małgorzata Solska          SP Grzybno

5. Bartosz Karbowski         SP Lubanowo


 

III grupa wiekowa:

1. Jakub Wojtasik                ZSP 2 Gryfino

2. Dominika Zwierzchowska  reprezentująca OSP Krzywin

3. Adrian Rutkowski            ZSP 2 Gryfino

4. Paulina Kwok                   LO Gryfino

5. Aleksandra Misterska      ZSP 2 Gryfino


Organizatorzy turnieju składają serdeczne podziękowania wszystkim instytucjom, które finansowo wsparły organizację turnieju oraz Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie za pomoc w organizacji eliminacji.