W Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, przeprowadzone przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Gryfinie oraz Gryfiński Dom Kultury.

W skali kraju była to już 41 edycja turnieju, w której z powiatu gryfińskiego uczestniczyło 56 uczniów. Szkoły podstawowe reprezentowało 23 uczniów, gimnazja 26, a szkoły ponadgimnazjalne 7.

Uczestnicy konkursu w pierwszej kolejności rozwiązywali test składający się z 40 pytań z zakresu profilaktyki pożarowej, znajomości sprzętu pożarniczego, znajomości historii pożarnictwa oraz udzielania pierwszej pomocy. Osoby z najlepszymi wynikami zakwalifikowały się do etapu ustnego, podczas którego każdy z uczniów musiał zmierzyć się z 5 pytaniami.

Nad prawidłowym przebiegiem zmagań czuwało jury w składzie: przewodniczący – zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Gryfinie mł. bryg. Sławomir Michalski, sekretarz – Karina Tyła oraz członkowie – st. kpt. Krzysztof Bluj i st. kpt. Mirosław Podolak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie oraz dh Andrzej Szczepaniak z Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Gryfinie.

W gronie laureatów znaleźli się:

I grupa wiekowa:
Małgorzata Solska - Szkoła Podstawowa w Grzybnie,
Dawid Podolski - Szkoła Podstawowa w Żabnicy,
Miron Grabowski - Szkoła Podstawowa w Radziszewie,
Weronika Kopanicka - Szkoła Podstawowa w Trzcińsku-Zdroju,
Karol Spica - Szkoła Podstawowa nr 1 w Gryfinie,
Marcin Hamiszewski - Szkoła Podstawowa w Troszynie.

II grupa wiekowa:
Radosław Pietrzak - Gimnazjum w Góralicach,
Jakub Kumik - Gimnazjum nr 1 w Gryfinie,
Martyna Żylewicz - Szkoła Podstawowa w Trzcińsku Zdroju,
Julia Felska - Gimnazjum nr 2 w Gryfinie,
Katarzyna Bodys - Gimnazjum nr 2 w Gryfinie,
Sandra Czarniukiewicz - Szkoła Podstawowa w Baniach.

III grupa wiekowa:
Paulina Kwok - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie,
Katarzyna Kowalczyk - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie,
Dominika Zwierzchowska - OSP Krzywin,
Oskar Desecki - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie,
Julia Tarnowska - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie.

Zwycięzcy z poszczególnych grup wiekowych będą reprezentowali powiat gryfiński w etapie wojewódzkim turnieju, który odbędzie się 28 kwietnia w Płotach (powiat gryficki).

Wsparcia finansowego przy organizacji turnieju udzielili: Powiat Gryfiński, Nadleśnictwa: Gryfino, Chojna oraz Mieszkowice, firma Jaeger z Gryfina. Jednocześnie w tym roku środki finansowe na przeprowadzenie eliminacji powiatowych OTWP przyznał Komendant Główny PSP w Warszawie ze środków uzyskanych ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia.

Organizatorzy powiatowych eliminacji OTWP składają serdeczne podziękowania ww. instytucjom i firmom, a także Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie za pomoc organizacyjną.