W dniu 28 kwietnia 2016r w na terenie Gimnazjum oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieszkowicach odbyły się Powiatowe Eliminacje XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa W Ruchu Drogowym.

W turnieju uczestniczyły drużyny ze Szkół Podstawowych w Baniach, Grzybnie, Moryniu, Radziszewie, Swobnicy, Trzcińsku Zdrój, Widuchowej, Zielinie, oraz drużyny z Gimnazjum w Baniach, Chojnie, Gryfinie, Mieszkowicach, Moryniu i Widuchowej wraz z opiekunami.

Patronat nad przebiegiem turnieju objął Starosta Powiatowy w Gryfinie  Wojciech Konarski.

Eliminacje składały się z czterech konkurencji: testu pisemnego z posiadanej wiedzy, jazdy rowerem po miasteczku, jazdy rowerem po torze sprawnościowym, oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nad przebiegiem turnieju i oceną poszczególnych konkurencji czuwali funkcjonariusze z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komisariatu Policji w Chojnie oraz zagorzali fani.

W kategorii Szkół Podstawowych eliminacje zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Swobnicy w składzie Aleksandra Chuda, Izabela Glonek, Adam Kunowski, Jakub Miecznikowski. Drugie miejsce SP w Trzcińsku Zdrój, trzecie miejsce SP w Zielinie, czwarte miejsce SP w Baniach, piąte miejsce SP w Radziszewie, szóste miejsce SP w Grzybnie, siódme miejsce SP w Widuchowej i ósme miejsce SP w Moryniu.

W kategorii Szkół Gimnazjalnych eliminacje zwyciężyła drużyna z Gimnazjum w Mieszkowicach w składzie: Bartłomiej Dymidów, Leon Dziedziuch, Szymon Skowyra, drugie miejsce Gimnazjum w Baniach, trzecie miejsce Gimnazjum w Widuchowej, czwarte miejsce Gimnazjum w Chojnie, piąte miejsce Gimnazjum nr 2 w Gryfinie i szóste miejsce Gimnazjum w Moryniu.

Również wyłoniono uczestników Turnieju, którzy osiągnęli najlepsze wyniki:

W kategorii Szkół Podstawowych najlepszym zawodnikiem okazała się Aleksandra Chuda ze Szkoły Podstawowej w Swobnicy, natomiast w kategorii Gimnazjów Bartłomiej Dymidów z Gimnazjum w Mieszkowicach. Zwycięskie drużyny będą reprezentowały Powiat Gryfiński na eliminacjach wojewódzkich.

Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali puchary, które ufundowało Starostwo Powiatowe w Gryfinie. Natomiast nagrody rzeczowe zostały zakupione dzięki środkom finansowym przekazanym przez władze samorządowe w Cedyni, Moryniu, Widuchowej, Baniach , Mieszkowicach i przedstawicieli lokalnych firm prywatnych.

Za organizację Powiatowych eliminacji XXXIX Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym i wsparcie logistyczne serdecznie dziękujemy dyrektorowi Panu Remigiuszowi Rzepczakowi i radzie rodziców Gimnazjum w Mieszkowicach oraz dyrektorowi Pani Bogumile Żurawieckiej i personelowi Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieszkowicach. Dziękujemy również Wojciechowi Konarskiemu Staroście Powiatowemu w Gryfinie, samorządom lokalnym oraz właścicielom firm prywatnych.

 

oficer prasowy

asp.sztab.Bogumił Prostak