30 czerwca na terenie nadleśnictwa Dębno w okolicy Grzymiradza i Smolnicy, gdzie miały miejsce majowe wiatry huraganowe, odbyły się ćwiczenia taktyczno - bojowe pod kryptonimem „Nawałnica 2016".


Spotkanie zorganizowała Komenda Powiatowa PSP Myśliborzu wraz z Nadleśnictwem Dębno. Tego dnia szkoliła się również grupa robocza Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Dębnie, z burmistrzem Dębna Piotrem Downarem na czele. W ćwiczeniach udział wzięło 15 jednostek PSP i OSP z terenu powiatu myśliborskiego.

Była to okazja m. in. do: sprawdzenia współdziałania pracowników nadleśnictwa z podmiotami krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego, zapoznania funkcjonariuszy PSP i OSP ze specyfiką prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych na terenach leśnych oraz sprawdzenia punktów czerpania wody na terenie leśnym.

Strażacy mogli również doskonalić swoje umiejętności, a cała akcja pokazała sprawność organizacji łączności pomiędzy poszczególnymi podmiotami podczas ćwiczeń.