W ramach rządowego Programu Rozwoju Elektromobilności Powiat Myśliborski zakupił dwa samochody elektryczne marki Hyundai Ioniq EV, rok produkcji 2019, akumulator trakcyjny o pojemności 28 kWh.

Całość inwestycji wyniosła ok. 356.000 zł., w tym na ten cel Powiat Myśliborski otrzymał dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 175.000,00 zł.

Odbiór samochodów nastąpił w dniu 22 sierpnia 2019 roku, w którym udział wziął Starosta Myśliborski Andrzej Potyra i Wicestarosta Myśliborski Alicja Prill.

Program Rozwoju Elektromobilności określa korzyści związane z upowszechnieniem stosowania pojazdów elektrycznych w Polsce oraz identyfikuje potencjał gospodarczy i przemysłowy Wskazuje na związaną z rozwojem elektromobilności poprawę jakości powietrza, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i rozwój zaawansowanego przemysłu.