Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie na podstawie listu gończego wydanego przez Sąd Rejonowy w Choszcznie poszukuje dwóch mężczyzn zamieszkujących na terenie powiatu choszczeńskiego.


Poszukiwani to Andrzej Kokolus, zamieszkały w miejscowości Korytowo na ul. Myśliwskiej 4/3. Mężczyzna podejrzany jest o popełnienie przestępstwa  przeciwko rodzinie i opiece z art. 209 § 1 kk.

Drugim poszukiwanym, za którym zastał wydany list gończy jest Cezary Kędzierski, syn Ryszarda, zamieszkały w miejscowości Jarostowo 4a. Mieszkaniec powiat u choszczeńskiego podejrzany jest o popełnienie przestępstwa przeciwko mieniu tj. czyn z art. 282 kk.

Osoby znające miejsce pobytu wyżej wymienionych osób proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Choszcznie pod numerem telefonu 95 765 9511 lub 997.