Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach poszukuje chętnych osób do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W powiecie pyrzyckim jest wiele dzieci potrzebujących opieki rodzicielskiej i miłości. Pragną one prawdziwego domu i zrozumienia. Przemyśl możliwość utworzenia rodziny zastępczej i spraw by dzieci poczuły ciepło rodzinne, opiekę i wsparcie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Organizator Rodzinnej Pieczy zastępczej udzieli potencjalnym kandydatom wsparcia i niezbędnych informacji na ten temat.

Wszyscy zainteresowani proszeni są o kontakt pod nr tel. 91 88 74 120 lub osobiste stawiennictwo do PCPR w Pyrzycach ul. Młodych Techników 7.