Jak informuje nas strona facebookowa Trzcińsko-Zdrój Nasza Mała Ojczyzna, te piękne stylizowane stojaki rowerowe, z historycznymi widokami, zostaną zainstalowane niebawem na trzcińskim Rynku. Stanie się tak za sprawą projektu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Trzcińskiej, który otrzymał dofinansowanie w programie „Społecznik”. Stojaki pozwolą zaparkować rowery, coraz liczniej przybywającym do Trzcińska rowerzystom. Wielu z nich zjeżdża ze ścieżki rowerowej relacji Siekierki – Trzcińsko i udaje się na trzciński Rynek, by zobaczyć miasteczko. W drugiej połowie września przewidziany jest także Rajd Rowerowy, który jest także elementem tego samego wniosku miłośników Trzcińska.