Centrum Kultury w Chojnie zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie pt. ,,Portret Świętego Mikołaja''.

Celem konkursu jest pobudzanie aktywności twórczej, przypomnienie tradycji związanych z Bożym Narodzeniem jak i rozbudzenie wyobraźni dziecięcej.

Prace konkursowe w formacie A4 lub A3, płaskie mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (kredki, pastele, farby, wycinanki, bibuła, plastelina, itp.). Każda praca konkursowa na odwrocie powinna zawierać metryczkę oraz oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego: (imię, nazwisko i wiek autora, nazwa i adres placówki, imię i nazwisko opiekuna oraz telefon lub e-mail.

Kryteria oceny prac to: oryginalność, walory artystyczne, pomysłowość, samodzielność i dobór odpowiednich materiałów.

Prace należy składać w sekretariacie do 6 grudnia lub wysyłać na adres Centrum Kultury w Chojnie, plac Konstytucji 3 Maja , 74-500 Chojna z dopiskiem "MIKOŁAJ"