12 czerwca w Witnicy będzie referendum w sprawie dowołania burmistrza. W niedzielę (8 maja) przedstawiciele kilku ugrupowań przyjęli wspólne stanowisko dotyczące nadchodzącego głosowania.

Czytamy w nim: „My, Mieszkańcy Gminy Witnica, przedstawiciele różnych środowisk politycznych – zwykli ludzie, rozczarowani poczynaniami obecnej władzy, podjęliśmy radykalny rok! Stworzyliśmy ruch mieszkańców ponad podziałami. Chcemy wesprzeć Radę Miejską w jej decyzji o referendum, by odsunąć od władzy tych, którzy nas zawiedli! W tym krytycznym dla Gminy momencie, połączyliśmy nasze siły, bo nie zgadzamy się na:
1. Rażącą niegospodarność w wydawaniu naszych pieniędzy!
2. Bezpowrotna utratę rozwoju – miliony euro dla miasta i gminy!
3. Arogancję władzy, intrygi i konflikty oraz brak woli współpracy!
4. Obniżenie jakości życia mieszkańców!

Nie chcemy w Witnicy sterowanych rządów. Nie chcemy władzy popleczników, która nam, wolnym ludziom ogranicza prawa. Nie stać nas na kolejne lata błędnych decyzji burmistrza. Żądamy aby w Naszej Małej Ojczyźnie zapanował spokój, dialog oraz współpraca! Dlatego IDZIEMY NA REFERENDUM!”
– czytamy w piśmie.
Podpisali je m.in. przedstawiciele: Nowoczesnej.pl, PSL-u, SLD, PO i Witnica2000.Referendum w Witnicy w sprawie odwołania burmistrza Miasta i Gminy Witnica Dariusza Edwarda Jaworskiego będzie 12 czerwca.
Taką datę już 25 kwietnia wyznaczył komisarz wyborczy w Gorzowie Wlkp. Podstawą decyzji komisarza jest podjęta w marcu uchwała rady miejskiej. Za referendum było 10 radnych z 15-osobowej rady (jeden był podczas głosowania nieobecny). Jak informuje komisarz wyborczy, referendum w Witnicy będzie ważne, jeżeli weźmie w nim udział przynajmniej 3.023 wyborów. Głosować w referendum będzie można od 7.00 do 21.00. Jeśli ktoś wie, że będzie tego dnia nieobecny albo ma inne plany, może zagłosować korespondencyjnie. Dokładne zasady tej formy oddania głosu podaje facebookowy profil Witnica2000, który promuje ideę referendum i zachęca witniczan do uczestnictwa w głosowaniu. „Zgodnie z Kodeksem wyborczym, zamiar takiego głosowania trzeba zgłosić w UMiG Witnica najpóźniej do 15 dnia przed referendum, czyli do 27 maja 2016 r. Możecie to zrobić osobiście, pisemnie, elektronicznie, podając wszystkie konieczne dane. Pakiet wyborczy może zostać Wam przesłany pocztą, możecie też odebrać go sami. UMiG jest zobowiązany doręczyć bądź wydać Wam pakiet nie później niż 7 dni przed referendum. Po wypełnieniu karty do głosowania, należy ją włożyć do załączonej koperty, zakleić, a następnie włożyć do koperty zwrotnej i odesłać pocztą do właściwej obwodowej komisji wyborczej (przesyłka jest zwolniona z opłaty pocztowej). Można także przed dniem głosowania osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do UMiG Witnica” – czytamy na profilu Witnica2000.

Przypomnijmy: D. Jaworski na stanowisku burmistrza zastąpił Andrzeja Zabłockiego, który rządził gminą przez 24 lata. Pokonał go w drugiej turze.
Próbowaliśmy dziś (8 maja) kilka razy skontaktować się z burmistrzem Jaworskim. Chcieliśmy zapytać, co sądzi o niedzielnym spotkaniu sił opozycyjnych, które poparły wspólnie referendum i jak odnosi się do zaplanowanego na 12 czerwca głosowania. Niestety – nie odbierał telefonu komórkowego i nie odpowiedział na SMS.

Na zdjęciu: - Burmistrz Dariusz Jaworski (z lewej) zapowiedział, że nie weźmie udziału w referendum. - Ten dzień spędzę na rybach. Do tego samego zachęcam innych mieszkańców - mówi.