W poniedziałek (15.04) w Urzędzie Gminy w Warnicach miało miejsce podpisanie porozumienia pomiędzy Panią Wójt, a Prezesem Stowarzyszenia Ratownictwo Powiatu Pyrzyckiego.

W poniedziałek w Urzędzie Gminy Warnice zostało podpisane porozumienie dotyczące partnerskiej współpracy na rzecz realizacji zadań związanych ze zwiększeniem poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz edukacji w zakresie pierwszej pomocy i bezpiecznych zachowań. Porozumienie podpisane zostało przez Panią Wójt Gminy Warnice Alinę Werstak oraz Prezesa Stowarzyszenia Ratownictwo Powiatu Pyrzyckiego Pana Michała Dudka.

Zawarte porozumienie daje możliwość wspólnego działania i prowadzenia działań, których celem jest poprawa bezpieczeństwa dzieci i dorosłych. Warto wspomnieć, że jest to druga gmina w powiecie pyrzyckim, która zdecydowała się na zawarcie porozumienia. Swoją pierwszą współpracę Stowarzyszenie podjęło w roku 2017 z Gminą Pyrzyce i do dziś realizuje pilotowany przez gminę program ,,Bezpieczna Gmina 2017 - 2020" podejmując liczne inicjatywy w poprawę bezpieczeństwa.