Uprzejmie informujemy, iż pomiędzy Panią Wójt Anną Kusy Kłos, a Panem Starostą Gryfińskim Wojciechem Konarskim zostało podpisane porozumienie dotyczące  modernizacji ronda w miejscowości Marwice. Po zrealizowaniu inwestycji - "Remont drogi gminnej w miejscowości Marwice", dzięki zawartemu porozumieniu zostanie wyremontowane jedyne rondo w naszej gminie łączące drogę gminną z drogą powiatową. Skorzystają na tym nie tylko zmotoryzowani uczestnicy ruchu drogowego, ale także wszyscy mieszkańcy. Poprawi się bezpieczeństwo, komfort jazdy oraz estetyka miejscowości.
,, To już kolejne wspólne przedsięwzięcie na rzecz mieszkańców Gminy – stwierdziła Pani Wójt Anna Kusy Kłos podpisując porozumienie– cieszy mnie fakt, że wspólnie z Panem Starostą potrafimy ustalić priorytety naszych działań, w których dobro mieszkańców małych miejscowości jest najważniejsze”.