Zakończono ostatni etap budowy chodnika w miejscowości Przyjezierze.

Mieszkańcy Przyjezierza od kilku dni przez swoją miejscowość poruszać się mogą nowo powstałym chodnikiem.

Wykonanie chodnika jest efektem porozumienia zawartego między gminą Moryń a Powiatem Gryfińskim, w wyniku którego Burmistrz Morynia zlecił wykonanie prac Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu. Udział finansowy gminy w realizacji zadania wynosi 50%.