Główny Inspektor Farmaceutyczny wstrzymał w obrocie wszystkie leki zawierające fenspiryd, czyli:


- syropy Pulneo,
- syropy Fosidal,
- syropy Fenspogal,
- syropy Eurefin,
- syropy Elofen,
- tabletki Eurespal.

W uzasadnieniu decyzji o wstrzymaniu leków przeczytasz, że możliwe ryzyko jest wyższe niż korzyści ze stosowania tych leków
(klik: https://www.gif.gov.pl/…/decyzje-i-komunika…/decyzje/decyzje).
Masz w domu Pulneo albo Fosidal? Nie podawaj ich dziecku!

Czekamy na ostateczną decyzję GIF, czy powyższe leki zostaną wycofane, zawieszone, zmienione, czy jednak po dalszych analizach przywrócone do obrotu aptecznego.